lnwshop logo

เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 SC

เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 SC
หมวดหมู่ เชนไดร้ท์
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 6 มิ.ย. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
เชนไดร้ท์ 30SC 250ซีซี
เชนไดร้ท์ 30SC 250ซีซี
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
CHD-250cc
หยิบลงตะกร้า
เชนไดร้ท์ 30SC 500ซีซี
เชนไดร้ท์ 30SC 500ซีซี
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
CHD-500cc
หยิบลงตะกร้า
เชนไดร้ท์ 30SC 1ลิตร
เชนไดร้ท์ 30SC 1ลิตร
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
CHD-1L
หยิบลงตะกร้า
เชนไดร้ท์ 30SC 5 ลิตร
เชนไดร้ท์ 30SC 5 ลิตร
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
กล
หยิบลงตะกร้า
เชนไดร้ท์ 30SC 20 ลิตร
เชนไดร้ท์ 30SC 20 ลิตร
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ถัง
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-5 จากทั้งหมด 5 ชิ้น

ิวิธีใช้

1. สาหรับการป้องกันและกำจัดปลวก ควรใช้โดยผู้มีความช านาญในการก าจัดปลวกเท่านั ้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสมเชนไดร้ ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี 1 ลิตรกับน ้าให้ได้ 60 ลิตร คนให้เข้ากันดีก่อน น าไปใช้ราดพื ้นดินด้วยฝักบัวรดน ้าต้นไม้หรือเครื่องพ่นที่มีความดันต ่า (25 ปอนด์ต่อตารางนิ ้วที่ปลายหัวฉีด) ให้ทั่วพื ้นที่ 8-12 ตารางเมตร ควรใช้เชนไดร้ ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ที่ผสมน ้าแล้วให้หมดทุกครั ้ง ไม่ควรผสมเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั ้งต่อไป 1.1 ส าหรับบ้านหรืออาคารท่ีก าลังปลูกสร้าง หลังจากปรับพื ้นเรียบร้ อยแล้ว ใช้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีตาม อัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีต โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต ่า (25 ปอนด์ต่อตารางนิ ้วที่ ปลายหัวฉีด) ในอัตรา 5-7 ลิตรต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร ควรเทพื ้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียวกัน (หากไม่สามารถเทพื ้น คอนกรีตให้เสร็จภายในวันนั ้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื ้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั ้นให้เทราดหรือฉีดพ่น เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี รอบบริเวณแนวพื ้นคอนกรีตโดย  ใช้ท่อฉีด (Rodding) เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีที่ผสมน ้าแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5-7 ลิตรต่อตารางเมตร (ลึก30 ซม.)หรือ  ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม. ให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ที่ผสม น ้าแล้วให้ทั่วในอัตรา 6 ลิตรต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วน าดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่องหรืออาจใช้วิธีค่อย ๆ น า ดินใส่กลับเข้าไปในร่องแล้วเทราดดินนั ้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น 1.2 ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจาะรูที่พื ้นอาคารและพื ้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละ ประมาณ 20 –30 ซ.ม. แล้ดพ่นอัด เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มี แรงดันต ่า (25 ปอนด์ต่อตารางนิ ้วที่ปลายหัวฉีด) ลงไปใต้พื ้นคอนกรีตที่เจาะทั ้งในและนอกอาคารในอัตรา 2 ลิตรต่อรู และส าหรับดินบริเวณรอบแนวพื ้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีดหรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ 1

1.3 ส าหรับบริเวณรอบ ๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มอด หรือแมลงใต้ดิน ใช้เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่น ๆ จนทั่ว ในอัตราส่วน 1 –2 ลิตรต่อตารางเมตร 2. ส าหรับการป้องกันและก าจัดแมลงในบ้านเรือน ต้องใช้โดยผู้ที่มีความช านาญในการก าจัดแมลงใช้ฉีดพ่นพื ้นผิวโดยใช้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีตามอัตราผสมและอัตราฉีดพ่นดังตารางข้างล้างนี ้ ชนิดของแมลง อัตราผสม/น ้าให้ได้ 1 ลิตร อัตราฉีดพ่น แมลงสาบ และแมลงคลานอื่น ๆ 25 ml. ใช้ 1 ลิตร/ 20 ตร.ม.ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อน ของแมลง ทั ้งภายในและภายนอกอาคาร แมลงบิน 32 ml. ใช้ 1 ลิตร/ 40 ตร.ม. ฉีดพ่นตามแหล่งพักเกาะของแมลง เห็บ หมัด 20 ml. ใช้ 1 ลิตร/ 15 ตร.ม. ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อน ของแมลง ทั ้งภายในและภายนอกอาคาร ห้ามฉีดพ่นบนตัวสัตว์เลี ้ยง ในกรณีที่ใช้ในห้องครัว และโรงงานอุตสาหกรรมให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั ้งพื ้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะท าการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะท าการผลิตให้ท าความสะอาดพื ้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ชนิดของภาชนะ 1. ขวดพลาสติก ขนาด 250,500,1000 มิลลิลิตร 2. แกลลอนพลาสติก ขนาด 5 ลิตร และขนาดบรรจุ 3. ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี ้ยง และเปลวไฟหรือความร้ อน ข้อควรระวัง 1. ห้ามรับประทาน 2. ระวังอย่าให้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีเข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื ้อผ้า 3. ขณะใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี ้ยงออกจากบริเวณนั ้นและห้ามเข้าไปจนกว่า เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีจะแห้งสนิท 4. ขณะราดหรือพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ ระวังไม่ให้ เชนไดร้ท์ สเตฟาส 30 เอสซีนองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ 5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน ้าและสบู่ทุกครั ้งก่อนกินอาหาร ดื่มน ้าหรือสูบบุรี่ 6. เมื่อเสร็จจากการใช้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีควรรีบล้างมือ ล้างหน้า อาบน ้า สระผม เปลี่ยนเสื ้อผ้าและซักชุดที่สวมท างาน ให้สะอาด 7. ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วห้ามน ากลับมาใช้อีกให้ท าลาย 8. ห้ามน าภาชนะที่ใช้ผสม เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่น หรือทิ ้ง เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซีลงในแม่น ้า คู คลอง แหล่งน ้าสาธารณะ 10.ห้ามฉีดพ่นในห้องขณะที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่ วย สุขภาพและความปลอดภัย เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามค าแนะน าที่ระบุในฉลาก หากกลืนกิน เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ห้ามท าให้อาเจียน ให้รีบน าส่งแพทย์พร้ อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี ขอข้อมูลเพ่มิเตมิหรือให้ข้อคิดเหน็เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ท่ี ส านักงาน บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จา กัด (มหาชน) ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฎอยู่ข้างล่างนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล กระแสรายวัน
ธ.ทหารไทย สาขาวัชรพล กระแสรายวัน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

ID Line : @ksbpaintworld

  

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม48,625 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด28,456 ครั้ง
เปิดร้าน27 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท14 ก.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKSBPAINTWORLD
KSBPAINTWORLD
ปลีก-ส่ง ทินเนอร์โอเชี่ยน ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบสีบ้าน สีทีโอเอ TOA สีงทอง HATO สีพ่นอุตสาหกรรม TOA, NAKOYA สีสเปรย์ Win, Kobe น้ำมันผสมสี สีกันสนิม สีแห้งเร็ว เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง สีงานไม้ สีทาบ้าน สีทาถนน สีทาพื้น
เบอร์โทร : 02-0023491 / 086-405-7488
อีเมล : bovorn.ak@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก